Velkommen til Unitarforbundet!

Unitarforbundet er en veldig liberal livssynsorganisasjon uten dogmer eller trosbekjennelse. Vi har ikke en trosfasit, men er opptatt av å gå trosveien sammen med andre og lære av hverandre. I Unitarforbundet står du fritt til å tro det du vil, og Unitar-tradisjonen tar utgangspunkt i vår individuelle opplevelse, verdens religioner, vitenskaplige funn og menneskelig godhet. Vi setter mennesker før guder, og vi tror at det beste vi kan gjøre er å være gode mennesker.

Kom, kom, kom hvem du enn er
Vandrende, troende, tvilende, søkende
Håp er vår fane i opptoget her
Kom, ja til oss kom

— Rumi

Vil du finne ut mer, bruk navigasjonmenyen på toppen av siden.

Våre kjerneverdier, nedfelt i vedtektene, er

  • Enkeltmenneskets egenverd og verdighet.
  • Rettferdighet, åpenhet og medfølelse i alle menneskelige relasjoner.
  • Akseptering av hverandre og fremme av åndelig vekst i vårt fellesskap.
  • En fri og ansvarlig søken etter sannhet og mening.
  • Rett til å følge sin samvittighet og å gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter i vårt fellesskap og i samfunnet generelt.
  • Arbeide for et verdenssamfunn med fred, frihet og rettferdighet for alle.
  • Respekt for at alt er forbundet og del av samme virkelighet, selv om vi ofte oppfatter den forskjellig.

Les mer om kjerneverdiene på siden for tro og tanke.

Vi arrangerer også seremonier ved livets store hendelser – navnefest, ungdomsfeiring, vielse og begravelse – tilpasset deres syn og ønsker.

Vi har møter minst annenhver måned i vinterhalvåret, med ulike temaer. Møtene skjer hovedsaklig i Oslo-området.

Vi har ingen møter i juni til august – og i desember

Møtene er åpne for alle interesserte!

Høres dette ut som noe for deg? Bli Medlem! Medlemskap hos oss er gratis.