Kjære medlemmer og venner av Unitarforbundet!

Vi vil få ønske dere alle alt godt i julehøytiden!

Husk at tid er dyrebart og at vi har hverandre bare i den tiden vi bruker på hverandre.

Husk å nyte alt det gode som julen gir oss – men husk å tenke på andre også.

Gi en klem eller gode ord til de som ikke har det så godt som oss selv.

Unitarforbundet ønsker å takke for alle gode tilbakemeldinger gjennom året – for alle de som har valgt å være med oss i felleskapet og som synes at jobben vi gjør er bra.

Takk til alle de mennesker vi har møtt gjennom året.

Brudepar og familiene,

Alle de søte gode barna vi har fått lov å ha navneseremoni for

og ungdommene vi har feiret overgangen til det voksne liv med!

Takk til alle som har sendt oss bilder og gode ord som varmer!

Ha takk alle som tar kontakt med oss og som vi har fått lov å være noe for.

Måtte ALLE få et godt år i 2018

og måtte verden bli så rettferdig og fredfull som mulig!

 

Velkommen til Unitarforbundet!

Unitarforbundet er en veldig liberal livssynsorganisasjon uten dogmer eller trosbekjennelse. Vi har ikke en trosfasit, men er opptatt av å gå trosveien sammen med andre og lære av hverandre. I Unitarforbundet står du fritt til å tro det du vil, og Unitar-tradisjonen tar utgangspunkt i vår individuelle opplevelse, verdens religioner, vitenskaplige funn og menneskelig godhet. Vi setter mennesker før guder, og vi tror at det beste vi kan gjøre er å være gode mennesker.

Kom, kom, kom hvem du enn er
Vandrende, troende, tvilende, søkende
Håp er vår fane i opptoget her
Kom, ja til oss kom

— Rumi

Vil du finne ut mer, bruk navigasjonmenyen på toppen av siden.

Våre kjerneverdier, nedfelt i vedtektene, er

  • Enkeltmenneskets egenverd og verdighet.
  • Rettferdighet, åpenhet og medfølelse i alle menneskelige relasjoner.
  • Akseptering av hverandre og fremme av åndelig vekst i vårt fellesskap.
  • En fri og ansvarlig søken etter sannhet og mening.
  • Rett til å følge sin samvittighet og å gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter i vårt fellesskap og i samfunnet generelt.
  • Arbeide for et verdenssamfunn med fred, frihet og rettferdighet for alle.
  • Respekt for at alt er forbundet og del av samme virkelighet, selv om vi ofte oppfatter den forskjellig.

Les mer om kjerneverdiene på siden for tro og tanke.

Vi arrangerer også seremonier ved livets store hendelser – navnefest, ungdomsfeiring, vielse og begravelse – tilpasset deres syn og ønsker.

Vi har møter minst annenhver måned i vinterhalvåret, med ulike temaer. Møtene skjer hovedsaklig i Oslo-området.

Vi har ingen møter i juni til august – og i desember

Møtene er åpne for alle interesserte!

Høres dette ut som noe for deg? Bli Medlem! Medlemskap hos oss er gratis.