Velkommen til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte i Unitarforbundet 2017

Unitarforbundet avholder sitt årsmøte på Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo

Søndag 2 april 2017 kl 1600

Saksliste:

  1. a) Valg av møteleder og referent.
  2. b) Fremleggelse av årsberetning, regnskap og budsjett til gjennomgang og godkjennelse.
  3. c) Fastsettelse av medlemskontingent.
  4. d) Behandling av innkomne forslag.
  5. e) Valg av styremedlemmer, revisorer og valgkomite.
  6. f) Eventuelt.

 

Forslag til saker sendes til: Hovedforstander – Kjell Morten Bråten post@unitarforbundet.no

Forslag som skal fremmes på årsmøtet, må være styret i hende minst 14 dager før møtet.

 

Forslag til valgkomiteen sendes til: Anne Cecilie Lier – anne.cecilie@unitarforbundet.no

 

(…) Stemmerett på årsmøtet og valgbarhet til styret oppnås først etter et helt års uavbrutt fullverdig medlemskap, og forutsetter at medlemmet ikke skylder kontingent. Kun myndige medlemmer har stemmerett. Stemmerett ved spørsmål om forbundets oppløsning krever 3 års uavbrutt fullverdig medlemskap. (Ifølge vedtekter – punkt 4 Medlemskap)

Velkommen!

 

Med hilsen Unitarforbundet

cropped-cropped-12295295_1200293406651680_5896749707468829595_n.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *