Ledig stilling som seremonimester i Unitarforbundet

Våre oppdrag øker og vi søker nå nye seremonimestere i Unitarforbundet. Vi som jobber i Unitarforbundet har en spesiell og utrolig givende jobb. Vi reiser Norge rundt og har vielsesseremonier for brudepar og møter bare kjærlighet og glede – hvor enn vi kommer! Vielsene er ofte planlagt i lang tid i forveien og dette er klart vår store utfordring. Har man sagt ja til en … Continue reading Ledig stilling som seremonimester i Unitarforbundet

Velkommen til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte i Unitarforbundet 2017 Unitarforbundet avholder sitt årsmøte på Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo Søndag 2 april 2017 kl 1600 Saksliste: a) Valg av møteleder og referent. b) Fremleggelse av årsberetning, regnskap og budsjett til gjennomgang og godkjennelse. c) Fastsettelse av medlemskontingent. d) Behandling av innkomne forslag. e) Valg av styremedlemmer, revisorer og valgkomite. f) Eventuelt.   Forslag til saker sendes … Continue reading Velkommen til Årsmøte 2017

Presentasjon av vigslere og seremonimestere

Kjell Morten Bråten – Hovedforstander og Unitarprest Kjell Morten tar vielser over hele landet – hovedsaklig Sør- og Østlandet. I vinterhalvåret tar jeg også seremonier i utlandet Jeg er født i Vågå i Gudbrandsdalen i 1965. Jeg er utdannet Kulturarbeider og miljøterapeut ved Høgskulen i Bø og flyttet til Skien i 2002 etter mange år i Oslo Her bor jeg i et gammelt skjevt hus … Continue reading Presentasjon av vigslere og seremonimestere

Unitarforbundet etablert i Trondheim!

Unitarforbundet er nå også etablert i Trondheim. Vi har fått en egen vigsler; Hildegunn Wiggen som vil ta vielser i trøndelagsområdet og også nord-vestlandet. Hildegunn hjelper også til med seremonier på Østlandet ved behov. Har du spørsmål om Unitarforbundet eller ønsker seremoni i regi av oss så ta kontakt med hildegunn@unitarforbundet.no  Hildegunn Wiggen – medforstander og vigsler i Unitarforbundet Trondheim   Continue reading Unitarforbundet etablert i Trondheim!

Why You Should Not Be A Unitarian Universalist – Rev. Dr. Tony Larsen

Somebody I met recently described the Unitarian Universalist Church as a place that welcomes Christians, Jews, Agnostics, and even a German Shepherd or two. He was trying to be funny, and I laughed. But behind his remarks was an unwarranted assumption – that anybody can get in here. And behind that myth is another one: that we don’t stand for anything. My friends, not everyone … Continue reading Why You Should Not Be A Unitarian Universalist – Rev. Dr. Tony Larsen

Nye vedtekter i Unitarforbundet – vedtatt 04.12.2016

    Vedtekter vedtatt på ekstraordinært medlemsmøte 04.12.2016   Navn Organisasjonens navn er Unitarforbundet. Organisasjonens geografiske virkeområde er hele Norge.   Organisasjonsform Unitarforbundet (også kalt forbundet i det følgende) er et registrert trossamfunn, organisert etter reglene i Lov om Trudomssamfunn.   Formål Forbundets formål er å fremme medlemmenes rett og mulighet til å utøve og utvikle sine livssyn. Forbundets kjerneverdier/prinsipper er: Enkeltmenneskets egenverd og verdighet. … Continue reading Nye vedtekter i Unitarforbundet – vedtatt 04.12.2016

The Theology of Unitarian Universalists –

skrevet av Marilyn Sewell Marilyn Sewell is the Minister Emerita of the First Unitarian Church of Portland, OR. She has 10 books in print and is the subject of an acclaimed documentary film, “Raw Faith.” Marilyn has a PhD in theology from the Graduate Theological Union and the University of California at Berkeley How many times have I heard people remark, “You can believe anything … Continue reading The Theology of Unitarian Universalists –

Begravelse i regi av Unitarforbundet

Å ta farvel med en av sine kjære er sårt og vondt. Et levd liv er over og man skal hedre mennesket som er gått bort og følge den til siste hvilested. Uansett når et familiemedlem dør er vi kanskje ikke helt forberedt på alt det praktiske som må ordnes i sammenheng med dødsfallet. Det kan være en vanskelig prosess å både gjennomgå sorg og … Continue reading Begravelse i regi av Unitarforbundet