The Theology of Unitarian Universalists –

skrevet av Marilyn Sewell Marilyn Sewell is the Minister Emerita of the First Unitarian Church of Portland, OR. She has 10 books in print and is the subject of an acclaimed documentary film, “Raw Faith.” Marilyn has a PhD in theology from the Graduate Theological Union and the University of California at Berkeley How many times have I heard people remark, “You can believe anything … Continue reading The Theology of Unitarian Universalists –

Begravelse i regi av Unitarforbundet

Å ta farvel med en av sine kjære er sårt og vondt. Et levd liv er over og man skal hedre mennesket som er gått bort og følge den til siste hvilested. Uansett når et familiemedlem dør er vi kanskje ikke helt forberedt på alt det praktiske som må ordnes i sammenheng med dødsfallet. Det kan være en vanskelig prosess å både gjennomgå sorg og … Continue reading Begravelse i regi av Unitarforbundet

Nytt interimstyre for Unitarforbundet

Unitarforbundet har vært gjennom en vanskelig strid innad i organisasjonen. Striden er nå over og vi velger å se fremover! Styret som ble valgt på et møte 30 april er ikke blitt godkjent av mer en 1/3 av medlemmene fordi det ikke ble innkalt lovlig. Dette styret har nå valgt å trekke seg fra sine verv. Inntil nytt ekstraordinært Årsmøte blir i september 2016, er … Continue reading Nytt interimstyre for Unitarforbundet

Datolisten over ledige/opptatte vielsesdatoer 2017 er oppdatert!

Datolisten over ledige og opptatte vielsesdatoer er nå oppdatert. Gå til seremonikalender 2017  Unitarprest og vigsler Kjell Morten Bråten er tilbake igjen i 2017 og gjennomfører vielser slik han alltid har gjort. Det har vært en vanskelig tid i organisasjonen i Unitarforbundet. For å roe ned situasjonen så blir det mest sannsynlig bare EN vigsler i 2017. Dette vil vi komme tilbake til. Seremonimestere som … Continue reading Datolisten over ledige/opptatte vielsesdatoer 2017 er oppdatert!

Nå ser vi fremover!

Unitarforbundet har gjennomgått en vanskelig periode med stridigheter innad i organisasjonen. Dette er nå løst og styret har trukket seg fra sine verv. Et nytt interimstyre vil komme raskt på plass inntil et nytt styre blir valgt til høsten. Kjell Morten Bråten som har vært leder, hovedforstander, vigsler og Unitarprest kommer til å fortsette jobben i Unitarforbundet – akkurat som før. Han har trukket tilbake … Continue reading Nå ser vi fremover!

Velkommen til årsmøtet i Unitarforbundet 2016

Innkalling til årsmøte   Unitarforbundet avholder sitt årsmøte 30.april 2016 kl.15 – 18.   Sted: Skjeestua (Stokke Ravei, ved Skjee kirke, Stokke)   I forkant av årsmøtet blir det lystenning, temainnlegg om behov for ritualer i livet, erfaringutsveksling og ettertanke. Jane Robertson innleder med innspill fra Kjell Morten Bråthen og Roald Thune Karlsen.   Enkel servering.   Saksliste for årsmøtet:   a) Valg av møteleder … Continue reading Velkommen til årsmøtet i Unitarforbundet 2016

Hjertelig velkommen til nytt møte i Unitarforbundet! Temaet denne gangen er moral. Jørgen Klaveness og Miloš Mášik vil holde innlegg om temaet og etterpå er det åpent for meningsutveksling og gode dialoger. På sist møte var vi 10 unitarer som møttes. Vi håper at enda flere vil være sammen med oss denne dagen! Vi gleder oss stort til hyggelig samvær med dere alle og ta gjerne … Continue reading

Unitarisk Universalisme på to føtter – av Christine C. Robinson

Rev. Christine C. Robinson Pastor Christine Robinson er prest i First Unitarian Church of Albuquerque, New Mexico. Hun skriver bloggen “iMinister.” Robinson leverte 2008 Berry Gate Essay, “Imaginee Soul” til Unitarian Universalist Minister Association og snakker jevnlig på UUA generalforsamling.   Oversatt av; Jane Robertson og Roald Thunes Karlsen – Unitarforbundet UNITARISK UNIVERSALISME Unitar-universalisme på to føtter   Unitar-universalisme. Det er et langt navn, og … Continue reading Unitarisk Universalisme på to føtter – av Christine C. Robinson

tanker om det hellige

Unitarer og det hellige

Mange blir litt forvirret når de først får høre om Unitar-tanken. Jeg vet jeg ble det. Jeg brukte noen minutter på å svelge det litt enorme jeg hørte. Unitar-tanken synes å romme alle former for tro, alle former for religion og filosofi. Hvordan går det an å praktisere noe sånt? Om du som unitar praktiserer de samme ritualene og har den samme troen som den … Continue reading Unitarer og det hellige