Nytt interimstyre for Unitarforbundet

Unitarforbundet har vært gjennom en vanskelig strid innad i organisasjonen. Striden er nå over og vi velger å se fremover! Styret som ble valgt på et møte 30 april er ikke blitt godkjent av mer en 1/3 av medlemmene fordi det ikke ble innkalt lovlig. Dette styret har nå valgt å trekke seg fra sine verv. Inntil nytt ekstraordinært Årsmøte blir i september 2016, er … Continue reading Nytt interimstyre for Unitarforbundet

Datolisten over ledige/opptatte vielsesdatoer 2017 er oppdatert!

Datolisten over ledige og opptatte vielsesdatoer er nå oppdatert. Gå til seremonikalender 2017  Unitarprest og vigsler Kjell Morten Bråten er tilbake igjen i 2017 og gjennomfører vielser slik han alltid har gjort. Det har vært en vanskelig tid i organisasjonen i Unitarforbundet. For å roe ned situasjonen så blir det mest sannsynlig bare EN vigsler i 2017. Dette vil vi komme tilbake til. Seremonimestere som … Continue reading Datolisten over ledige/opptatte vielsesdatoer 2017 er oppdatert!

Nå ser vi fremover!

Unitarforbundet har gjennomgått en vanskelig periode med stridigheter innad i organisasjonen. Dette er nå løst og styret har trukket seg fra sine verv. Et nytt interimstyre vil komme raskt på plass inntil et nytt styre blir valgt til høsten. Kjell Morten Bråten som har vært leder, hovedforstander, vigsler og Unitarprest kommer til å fortsette jobben i Unitarforbundet – akkurat som før. Han har trukket tilbake … Continue reading Nå ser vi fremover!

Velkommen til årsmøtet i Unitarforbundet 2016

Innkalling til årsmøte   Unitarforbundet avholder sitt årsmøte 30.april 2016 kl.15 – 18.   Sted: Skjeestua (Stokke Ravei, ved Skjee kirke, Stokke)   I forkant av årsmøtet blir det lystenning, temainnlegg om behov for ritualer i livet, erfaringutsveksling og ettertanke. Jane Robertson innleder med innspill fra Kjell Morten Bråthen og Roald Thune Karlsen.   Enkel servering.   Saksliste for årsmøtet:   a) Valg av møteleder … Continue reading Velkommen til årsmøtet i Unitarforbundet 2016

Hjertelig velkommen til nytt møte i Unitarforbundet! Temaet denne gangen er moral. Jørgen Klaveness og Miloš Mášik vil holde innlegg om temaet og etterpå er det åpent for meningsutveksling og gode dialoger. På sist møte var vi 10 unitarer som møttes. Vi håper at enda flere vil være sammen med oss denne dagen! Vi gleder oss stort til hyggelig samvær med dere alle og ta gjerne … Continue reading

Unitarisk Universalisme på to føtter – av Christine C. Robinson

Rev. Christine C. Robinson Pastor Christine Robinson er prest i First Unitarian Church of Albuquerque, New Mexico. Hun skriver bloggen “iMinister.” Robinson leverte 2008 Berry Gate Essay, “Imaginee Soul” til Unitarian Universalist Minister Association og snakker jevnlig på UUA generalforsamling.   Oversatt av; Jane Robertson og Roald Thunes Karlsen – Unitarforbundet UNITARISK UNIVERSALISME Unitar-universalisme på to føtter   Unitar-universalisme. Det er et langt navn, og … Continue reading Unitarisk Universalisme på to føtter – av Christine C. Robinson

tanker om det hellige

Unitarer og det hellige

Mange blir litt forvirret når de først får høre om Unitar-tanken. Jeg vet jeg ble det. Jeg brukte noen minutter på å svelge det litt enorme jeg hørte. Unitar-tanken synes å romme alle former for tro, alle former for religion og filosofi. Hvordan går det an å praktisere noe sånt? Om du som unitar praktiserer de samme ritualene og har den samme troen som den … Continue reading Unitarer og det hellige

Hva idealer kan gjøre for oss

Unitarforbundet har ikke et sett med dogmatiske oppfatninger vi vil servere våre medlemmer og måle deres verd ut i fra. Men vi har idealer vi ønsker å jobbe mot, idealer du nok allerede føler du selv har. Det er nærmest universelle gode verdier som åpenhet, fellesskap, menneskeverd, nestekjærlighet – og det er lett å tenke på dem som litt hule, tomme. Det vil være vanskelig … Continue reading Hva idealer kan gjøre for oss

Flammen og begeret

Du har kanskje sett Unitarforbundets logo og undret i det stille hvorfor den ser ut som den gjør? Du ser en flamme, men hvorfor akkurat en flamme? Unitarforbundets logo har de samme elementene som brukes av svært mange ulike Unitar-universalist-forbundt og grupper, etter et design av Hans Deutsch. Deutsch flyktet fra nazister og søkte ly i en UUSC-leir (Unitarian Universalist Service Commitee, en menneskerettighetsorganisasjon). I … Continue reading Flammen og begeret