Presentasjon av vigslere og seremonimestere

Kjell Morten Bråten – Hovedforstander og Unitarprest Kjell Morten tar vielser over hele landet – hovedsaklig Sør- og Østlandet. I vinterhalvåret tar jeg også seremonier i utlandet Jeg er født i Vågå i Gudbrandsdalen i 1965. Jeg er utdannet Kulturarbeider og miljøterapeut ved Høgskulen i Bø og flyttet til Skien i 2002 etter mange år i Oslo Her bor jeg i et gammelt skjevt hus … Continue reading Presentasjon av vigslere og seremonimestere

Nå ser vi fremover!

Unitarforbundet har gjennomgått en vanskelig periode med stridigheter innad i organisasjonen. Dette er nå løst og styret har trukket seg fra sine verv. Et nytt interimstyre vil komme raskt på plass inntil et nytt styre blir valgt til høsten. Kjell Morten Bråten som har vært leder, hovedforstander, vigsler og Unitarprest kommer til å fortsette jobben i Unitarforbundet – akkurat som før. Han har trukket tilbake … Continue reading Nå ser vi fremover!