The Theology of Unitarian Universalists –

skrevet av Marilyn Sewell Marilyn Sewell is the Minister Emerita of the First Unitarian Church of Portland, OR. She has 10 books in print and is the subject of an acclaimed documentary film, “Raw Faith.” Marilyn has a PhD in theology from the Graduate Theological Union and the University of California at Berkeley How many times have I heard people remark, “You can believe anything … Continue reading The Theology of Unitarian Universalists –

Unitarisk Universalisme på to føtter – av Christine C. Robinson

Rev. Christine C. Robinson Pastor Christine Robinson er prest i First Unitarian Church of Albuquerque, New Mexico. Hun skriver bloggen “iMinister.” Robinson leverte 2008 Berry Gate Essay, “Imaginee Soul” til Unitarian Universalist Minister Association og snakker jevnlig på UUA generalforsamling.   Oversatt av; Jane Robertson og Roald Thunes Karlsen – Unitarforbundet UNITARISK UNIVERSALISME Unitar-universalisme på to føtter   Unitar-universalisme. Det er et langt navn, og … Continue reading Unitarisk Universalisme på to føtter – av Christine C. Robinson

tanker om det hellige

Unitarer og det hellige

Mange blir litt forvirret når de først får høre om Unitar-tanken. Jeg vet jeg ble det. Jeg brukte noen minutter på å svelge det litt enorme jeg hørte. Unitar-tanken synes å romme alle former for tro, alle former for religion og filosofi. Hvordan går det an å praktisere noe sånt? Om du som unitar praktiserer de samme ritualene og har den samme troen som den … Continue reading Unitarer og det hellige

Hva idealer kan gjøre for oss

Unitarforbundet har ikke et sett med dogmatiske oppfatninger vi vil servere våre medlemmer og måle deres verd ut i fra. Men vi har idealer vi ønsker å jobbe mot, idealer du nok allerede føler du selv har. Det er nærmest universelle gode verdier som åpenhet, fellesskap, menneskeverd, nestekjærlighet – og det er lett å tenke på dem som litt hule, tomme. Det vil være vanskelig … Continue reading Hva idealer kan gjøre for oss

Flammen og begeret

Du har kanskje sett Unitarforbundets logo og undret i det stille hvorfor den ser ut som den gjør? Du ser en flamme, men hvorfor akkurat en flamme? Unitarforbundets logo har de samme elementene som brukes av svært mange ulike Unitar-universalist-forbundt og grupper, etter et design av Hans Deutsch. Deutsch flyktet fra nazister og søkte ly i en UUSC-leir (Unitarian Universalist Service Commitee, en menneskerettighetsorganisasjon). I … Continue reading Flammen og begeret