Nye vedtekter i Unitarforbundet – vedtatt 04.12.2016

    Vedtekter vedtatt på ekstraordinært medlemsmøte 04.12.2016   Navn Organisasjonens navn er Unitarforbundet. Organisasjonens geografiske virkeområde er hele Norge.   Organisasjonsform Unitarforbundet (også kalt forbundet i det følgende) er et registrert trossamfunn, organisert etter reglene i Lov om Trudomssamfunn.   Formål Forbundets formål er å fremme medlemmenes rett og mulighet til å utøve og utvikle sine livssyn. Forbundets kjerneverdier/prinsipper er: Enkeltmenneskets egenverd og verdighet. … Continue reading Nye vedtekter i Unitarforbundet – vedtatt 04.12.2016