Priser og betaling

Dere trenger ikke være medlem av Unitarforbundet for å bruke oss som seremonimestere, men å være medlem gir dere en rabatt på kr 1000,-

Pris for vielse for Medlemmer i Unitarforbundet:

For å få medlemsrabatt MÅ det bekreftes utmeldingsattest fra Den Norske Kirke eller andre trossamfunn.

I Norge kan man ikke være medlem i flere livssynsorganisasjoner.

Er du usikker på om du er medlem i DNK eller andre tros-Livssynssamfunn?

Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene, der du kan be om innsyn i opplysninger om deg selv, er 75 00 75 00.

Priser for vielser innvilget fra januar 2017:

  • Grunnpris vielse 3250,- + dekning av faktiske reiseutgifter etter statens gjeldende satser.

Pris for Vielse – Ikke medlemmer:

  • Grunnpris vielse 4250,- + dekning av faktiske  reiseutgifter etter statens gjeldende satser.
I grunnprisen betaler du vigsleren for vielsessamtalen (ca 1,5 time), selve vielsen (1/2 time forkant av vielse – ca halv time seremoni – en halv time i etterkant av vielse) + behandling av søknad og skrive seremoni + den kontakten man har med brudepar gjennom mailutveksling/telefon.
Reiseutgifter bil er tur/retur vigslers bosted og vielsesstedet.
NB! Det betales vanlige reiseutgifter bil tur/retur vigslers bosted selv om vigsler har flere vielser samme dag.
Reiseutgifter er km-godtgjørelse som følger statens satser + bompenger + evt parkering + evt ferje. Det kan regnes kostgodtgjørelse ved lengre reiser over to timer èn vei – inntil kr 200,- Ved flere vielser samme dag deles beløpet opp.
Vi ber om å få innbetalt et ”depositum” på kr 1000,- når dere mottar beskjed om at søknad er innvilget.
Summen blir trukket fra på regning etter vielsen. Hvis dere får godkjent vielse, men av ulike årsaker må trekke søknaden tilbake, blir ikke denne summen tilbakebetalt. Beløpet bes innbetalt på kontonummer 0539.67.06859
Lurer du på hva det vil koste så ta dette opp med vigsler på vielsessamtalen.
Faktura blir tilsendt pr mail. Forfallsdato er alltid seremonidagen og vi ber om at vielsen betales FØR forfall – pga at mange reiser på bryllupsreiser rett etter vielse.
Som så mange andre opplever vi også at regningen ikke blir betalt når den skal og vi må sende purringer. Vi har måttet skjerpe reglene med dette – og det vil komme ekstra omkostninger omgående hvis ikke regning er innbetalt til oss innen vielsesdagen.
Brylluper er dyrt – men vi har som policy at alle priser er godt opplyst om når dere bestiller vielse hos oss. Snakk med oss og ha dialog med oss hvis det er noe dere opplever feil.
NB! Vigsler kan nekte å komme til vielse hvis regningen ikke er betalt innen vielsesdagen.

Fakturabeløpet/depositum bes innbetalt på kontonummer 0539.67.06859

Andre priser:

Når vigsler samler opp brudepar til samtaler på en søndag og vigsler må overnatte på bobilcamp deles utgifter med dette på antall brudepar som skal ha samtale.

Utleie seremonitelt: kr 500,-
(gjelder Kjell Morten: Teltet er et “dra-ut-telt” som alltid er med i bilen og brukes hvis det oppstår dårlig vær).
Beløpet betales kontant hvis bruk.

Utleie annen dekor som bord, duk, dekorasjon, midtgangstau: fra 0 – 200,-

Vigsler pynter vielsessted: kr 500,- (inkl. dekormateriell)

Vigsler ta imot gjester: 0,- 

2 thoughts on “Priser og betaling

  1. Tilbaketråkk: Listen over ledige/opptatte vielsesdatoer for 2015 er oppdaterte | KJÆRLIGHETSVIGSLERNE - I kjærlighetens tjeneste
  2. Tilbaketråkk: Datoer som fortsatt er ledige sesongen 2015 – Vigslere og seremonimestere | KJÆRLIGHETSVIGSLERNE - I kjærlighetens tjeneste

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *