Kontakt oss

Ta gjerne kontakt! Vi i Unitarforbundet ønsker å være der for deg uansett hva du måtte lure på.

Husk at i sesongen juni – september er vi ofte ute i vielser i helger og dermed får vi ikke svart på mailer/telefoner da – før over helgen igjen

Post- og Besøksadresse

Unitarforbundet
Øvre Elvegate 22
3724 Skien

For informasjon om hvordan du skal gå frem for å benytte Unitarforbundet til en seremoni, gå til seremonisiden og klikk på den typen seremoni du ønsker deg.

Mye brukte mailadresser:

Dersom du vil bli medlem hos oss, bruk innmeldingsskjemaet.

post@unitarforbundet.no
For generelle henvendelser som ikke dekkes av de andre adressene.

Nb! I mange av helgene gjennom året er vigsler bortreist og får ikke svart mail.

Kontordager er mandag – torsdag kl 09.00 – 14.00

Dere kan ringe 920 69 689 dagtid og kveldstid, men det er kun skriftlige henvendelser på mail som gjelder for søknad om vielse.

Desember er kontoret stengt.

En søknad om vielse kan forventes å besvares innen 14 dager, men i travel sesong må det ofte regnes lengre tid.

Personer

Vigslere

Hovedforstander og Unitarprest for hele landet

Kjell Morten Bråten
kjell.morten.braten@unitarforbundet.no
Tlf: 920 69 689

Medforstander,

Hildegunn Wiggen – for vielser i Trøndelag

hildegunn@unitarforbundet.no

Tlf 466 33 696