Tro og tanke hos unitarforbundet

Tro og tanke

Unitarforbundet som livssynsorganisasjon er noe for seg selv. Vi verken forkynner eller fornekter en religiøs tradisjon, men legger mange ulike kilder til grunn når vi møter livet. Som unitar kan du tro på én gud, mange, eller ingen – det er ikke opp til oss å gi deg et ferdigbehandlet svar, eller fortelle deg hva du skal tro eller ikke tro. Som unitarer er vi stolte over å ta med oss hjernene våre også inn i trospraksisen, å stille kritiske spørsmål, og å ta ut av tradisjonen de deler som er nyttige i våre liv. Vår er ikke en død trosarv, men en levende tradisjon.

Unitar-Universalister verden over nevner disse kildene til sin levende tradisjon:

 • Direkte erfaring i oversanselig mystikk og undring, bekreftet i alle kulturer – noe som beveger oss mot en fornyelse i ånden og mot en åpenhet overfor kreftene som skaper og opprettholder livet.
 • Ord og gjerninger hos profetiske kvinner og menn som utfordrer oss til å imøtegå onde krefter og strukturer med rettferdighet, empati og kjærlighetens forvandlende kraft.
 • Visdom fra verdens religioner som inspirerer oss i våre etiske og åndelige liv.
 • Jødisk og kristen lærdom som oppfordrer oss til å elske vår neste som oss selv.
 • Humanistisk lærdom som råder oss til å være mottakelige for fornuftens rettesnor og for vitenskapens funn, og som advarer oss mot idoldyrking i sinn og sjel.
 • Åndelig lærdom fra jordorienterte tradisjoner som feirer livets hellige livssyklus, og oppfordrer oss til å leve i pakt med naturens rytmer.

Hver av disse har noe å si om oss mennesker, om livet, om rett og galt – hver kan inspirere, og alle utfyller de hverandre. Du kan lese mer utfyllende på siden for kildene til den levende tradisjon.

Som unitar står hele den menneskelige trosarven tilgjengelig – ikke som en oppskrift, men som ingredienser så du kan finne dine egne svar.

Ved siden av disse tradisjonene bekrefter og fremmer Unitar-Universalister:

 • Ethvert menneskes iboende verd og integritet.
 • Rettferdighet, upartiskhet og empati i mellommenneskelige forhold.
 • Gjensidig aksept og støtte i åndelig vekst i våre forsamlinger.
 • En fri og ansvarlig søken etter sannhet og mening.
 • Samvittighetens rett, og demokratiet prosess innenfor våre forsamlinger og i samfunnet forøvring.
 • Et verdenssamfunn som mål, med fred, frihet og rettferdighet for alle.
 • Respekt for eksistensens interavhengige nettverk, der vi alle er en del.