Kildene til den levende tradisjon

Den unitariske tanke bygger på seks ulike kilder:

  • Direkte opplevelse av det mysterie og under som bekreftes i alle kulturer, som leder oss til å fornye ånden og en åpenhet ovenfor til de krefter som skaper og driver liv.
  • Profetiske kvinner og menn sine ord og handlinger som leder oss til å utfordre maktstrukturer og ondskap med rettferdighet, medfølelse og kjærlighetens omformende kraft.
  • Visdom fra verdensreligionene som inspirerer oss i våre etiske og åndelige liv.
  • Jødiske og kristen lærdom som leder oss til å svare Guds kjærlighet ved å elske vår neste som oss selv.
  • Humanistisk lærdom som ber oss tenkte rasjonelt og følge vitenskapens prinsipper, og advarer oss mot å dyrke idoler av kroppen eller sjelen.
  • Den åndelige lærdom fra jordrettede tradisjoner som feirer livets hellige sirkel og ber oss leve i harmoni med naturens rytmer.