Kjerneverdier

  • Fri og ansvarlig søking etter sannhet,
  • Enkeltmenneskets verdi og verdighet,
  • Rettferdighet, rimelighet og medfølelse i alle menneskelige relasjoner,
  • Aksept av andre og fremme av åndelig vekst i fellesskap,
  • Respekt for at alt er forbundet og del av samme virkelighet, selv om vi ofte oppfatter den forskjellig.