Hvordan går vi frem?

Dere vurderer å vies gjennom Unitarforbundet.  Hva gjør dere så?
Gå inn på linkene Bryllupsdatoer (det året dere ønsker vielse) og finn en ledig dato/tidspunkt.
Vi kan ta flere vielser samme dag hvis de ligger i nærheten av hverandre og det kan passe med tidspunktene.
Ser datoen ut til å være opptatt så ta kontakt uansett. Vi har også tilbud om å bruke seremonimestere. De har ikke vigselsrett, men dere kan signere papirene med vigsler en gang i forkant av vielsen/evt tinghusvielse. Seremonimestere gjennomfører samme seremoni som vigslerne. Dere kan også da velge å signere som en del av seremonien, men da signerer dere et vigselsbevis utstedt av Unitarforbundet (har ingen juridisk verdi).
Klikk på linken Søknadskjema. Kopier teksten inn i en mail og besvar spørsmålene så godt dere kan. Særlig viktig er kontaktinformasjon, dato og klokkeslett for vielsen og sted. Send søknadskjema til post@unitarforbundet.no
For spørsmål om vielser ta kontakt med Kjell Morten Bråten tlf 92069689
Normalt vil dere høre fra oss i løpet av en til to uker. I sesongen mai – september kan det ta litt lengre tid med å få godkjent vielse, men dere skal få svar på at henvendelsen er mottatt.
  • Hvis vielsen blir innvilget får dere en skriftlig bekreftelse på dette på mail ved å motta et avtalebrev som bekrefter navn på brudepar, vielsessted, dato og klokkeslett. Det vil også stå hvem dere får som vigsler. (her kan det skje endringer, men aldri uten at vi har spurt om det er ok først)
  • Når dere har mottatt avtalebrev skal det betales inn et depositum på kr 1000,- til kontonr 0539 67 06 859. Dette regnes som brudeparets signering av avtalen.
  • Depositumet betales ikke tilbake til brudepar hvis det av ulike årsaker skjer avlysning eller endring i vår avtale om avtalt vielsesdag/tidspunkt.
  • Depositum trekkes fra faktura med forfall vielsesdagen.
  • NB! Regningen fra oss må være innbetalt innen vielsesdagen!
Ønsker dere å møte oss før dere tar en avgjørelse er dette selvfølgelig mulig.
Ca en måneds tid før vielsen tar vi kontakt med hverandre og avtaler tidspunkt for en vielsessamtale.
Brudeparet sørger selv for å levere inn de nødvendige papirer til sitt skattekontor.
se linken Lover og regler
– erklæring fra brudepar
– forlovererklæring
– evt skifteerklæring for den som har vært gift før
– evt navneendringskjema
Dere kan krysse av for at prøvingsattesten sendes direkte til vigsler
eller ta den med til vigsler på vielsessamtale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *