Søke om Vielse

Når vielsen er godkjent og avtalen mellom brudepar og Unitarforbundet er bindende, må brudeparet betale et depositum på kr 1000,- til kontonummer 0539 67 06859  Summen blir trukket fra på regning for vielsen. Hvis dere får godkjent vielse, men av ulike årsaker må trekke søknaden tilbake, blir ikke denne summen tilbakebetalt.

NB! Hvis dere har fått godkjent vielse – og ikke varsler vigsler om at vielsen er avlyst må HELE grunnpris vielse betales!

FOR MEDLEMMER:

Medlemmer av Unitarforbundet betaler en minstepris på 3500,- + reiseutgifter og faktiske kostnader vigsler har i forbindelse med reise vielse, herunder også kostgodtgjørelse hvis reisetid og vielse overstiger 5 timer. Hvis vigsler må reise for å møte dere på vielsessamtale må dere også betale for reise. Hvis vigsler arrangerer egne dager for å ha vielsessamtale med flere spleises kostnadene delt på antall par. Da skal det også dekkes campingutgifter (500,- delt på antall par)

Ønsker dere å melde dere inn og få rabatten kr 1000,- på vielsen må skriftlig bekreftelse på at dere er utmeldt fra HEF eller DNK eller andre sendes oss på mail. På medlemsinnmeldingskjema krysser dere av for at dere er utmeldt fra andre tros og livssynsamfunn. I Norge er det ikke lov å være medlem i flere tros og livssynsamfunn samtidig. Dette er pga statstøtten som er gitt pr medlem.

IKKE – MEDLEMMER:

Ikke-medlemmer betaler en minstepris på 4500,- + reiseutgifter og faktiske kostnader vigsler har i forbindelse med reise vielse, herunder også kostgodtgjørelse hvis reisetid og vielse overstiger 5 timer. Hvis vigsler må reise for å møte dere på vielsessamtale må dere også betale for reise. Hvis vigsler arrangerer egne dager for å ha vielsessamtale med flere spleises kostnadene delt på antall par. Da skal det også dekkes campingutgifter (500,- delt på antall par)

Hvis vielsen innebærer flyreise er det brudeparet som bestiller flybillett og opphold – på billigst mulig måte. Ikke privat overnatting! Da må det også beregnes kostutgifter kr 500 pr døgn.

GrunnPrisen inkluderer 1 vielsessamtale ca 1,5 t, skriftlig seremoniforslag, administrasjonsutgifter som kopiering, porto, telefoner, og vielsesseremoni. Vigsler skal møte i god tid før vielsen starter og være tilstede til brudeparet er gratulert. Ønsker brudeparet at vigsler skal være med på bilder, må det sies fra om dette.

Fordi vigsler ofte har flere vielser samme dag, ber vi om at brudepar viser forståelse og velvilje for at vigsler må reise videre senest en time etter avtalt vielsesstid.

Dette betyr også at det er viktig at vielsestidspunktet holdes og at brudeparet er klar når vielsen er avtalt å starte. Det kan påregnes ekstra kostnader hvis seremonier blir utsatt mer enn en halv time.

Hvis ikke annet er varslet vil grunnprisene gå opp med kr 250,- neste år

Søknaden skal inneholde følgende tekst som sendes oss på mail:

SØKNAD OM VIELSE: 

Vi skal gifte oss og søker med dette om å ha Unitarforbundet som vår vigsler på vår store dag.

Vi er klar over at det borgerlige vielsesrituale må være med som en del av vielsen (se tekst på borgerlig vielse på hjemmesiden), men at vi ellers selv kan bestemme innhold i samarbeid med vigsleren – også religiøst innhold.

Vi er inneforstått med at vi trenger ikke å være medlemmer av Unitarforbundet for å benytte oss av dem som vigslere, men at å være medlem vil gi oss en rabatt på vielsen. Bare en av brudeparet trenger å være medlem.

Vi vil varsle vigsler om evt endringer så snart vi kan.

Unitarforbundet har i 2018 to vigslere – Kjell Morten i Skien og Hildegunn i Trondheim

Unitarforbundet har også seremonimestere som ikke har vigselsrett -De foretar seremonier for de som allerede er gift av en godkjent vigsler/tinghus – evt er underskriving av dokumenter gjort med godkjent vigsler av Unitarforbundet i forkant av seremonidagen.

Søknaden er ikke bindende. Avtalen vår om vielse er bindende når Depositum på kr 1000,- betales. Dette er brudeparets signering på avtalen

Blir en vielse av ulike årsaker avlyst, blir ikke depositum tilbakebetalt. Ved avlysninger nærmere enn en måned fra avtalt vielsesdato må hele grunnbeløpet betales vigsler (4000,- eller 3000,-)

Vi som vigslere forplikter oss til å komme til avtalt tid og sted der vielsen skal foregå. Unntatt er forhold som vigsler ikke kan styre, så som trafikkforsinkelser, ekstreme værforhold eller hvis vigsler blir akutt innlagt på sykehus. Det er viktig at vigsler og brudepar har kontakt kvelden før vielse for evt avklaringer!

Fyll ut søknadskjema ovenfor eller send en henvendelse til post@unitarforbundet.no

En søknad skal inneholde disse opplysningene:

 • Vielsesdato:
 • Alternative vielsesdatoer
 • Vielsessted:
 • adresse
 • Ønsket klokkeslett for vielsesseremoni:
 • Navn på brudepar:
 • adresse
 • tlf.nr
 • mailadresse
 • nasjonalitet
 • Ønsker medlemskap i Unitarforbundet
 • gå til denne siden og meld deg inn Husk at du kan ikke være medlem i mer enn ett tros-livssynsamfunn om gangen.
 • Når du har mottatt utmeldingsattest fra annet tros-livssynsamfunn kan du melde deg inn hos oss.
 • ring 7500 7500 og sjekk hvor du står registrert henne – les om regler her
 • (medlemskap gir 1000 ,- kr rabatt på vielsen)
 • Skriv litt om hvordan dere ønsker seremonien:
 • religiøs/borgerlig vielse
 • tradisjonell/utradisjonell
 • inne eller ute
 • spesielle ønsker

Har dere spørsmål så kontakt Kjell Morten på mail: kjemo@online.no eller tlf 920 69 689

Dere får svar på søknaden innen to uker.  (Desember er kontoret stengt for henvendelser)

Søknad på mail sendes til: post@unitarforbundet.no 

søknad skal minimum inneholde svar på opplysninger som er listet ovenfor

3 thoughts on “Søke om Vielse

 1. Tilbaketråkk: Listen over ledige/opptatte vielsesdatoer for 2015 er oppdaterte | KJÆRLIGHETSVIGSLERNE - I kjærlighetens tjeneste

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *