Vielsesdatoer 2020

Dette er en liste over vielsene til Unitarforbundet i 2020

Unitarprest Kjell Morten Bråten tar vielser over hele landet:

Vigsler Hildegunn Wiggen tar vielser i Trøndelag, og ellers hele landet.

 

Seremonimestere tar seremonier for ektepar som har tatt signering allerede med Kjellemann eller Hildegunn – eller tinghus.

Send søknad om vielse til: post@unitarforbundet.no Gå til linken «søknadsskjema» for å se teksten en søknad skal inneholde.

Du kan forvente svar på søknad i løpet av to uker. I sommersesong kan det ta noe lenger tid.

Ved henvendelser på telefon må dette avklares senere på mail.

Bare skriftlige henvendelser gjelder.

I noen tilfeller kan vi ta to eller tre vielser samme dag hvis vielsene er i nærheten av hverandre og det passer tidsmessig. På noen datoer er det oppgitt anbefalte områder, men dette kan fravikes når det er tatt hensyn til reisetid.

Kjellemann vier alle dager i uken – og tar også imot vielsessigneringer (bare borgerlig tekst) her i Skien. pris kr 2000,- Da må prøvingsattest tas med på vielsen.

Ved vielser hvor vi er avhengig av å bruke flytransport er det brudepar som sørger for bestilling og betaling av denne.

Har dere spørsmål om vielser 2020 ta kontakt med Kjellemann: kjemo@online.no eller telefon 920 69 689  
OPPTATTE DATOER ER SKREVET MED RØDT
LEDIGE DATOER ER SKREVET MED SVART
FLERE LEDIGE TIDSPUNKTER SAMME DAG ER SKREVET MED GRØNT
Dager som er fulle – med mindre det gjelder sen kveldsvielse er oransje